Wieś Cieciory. Śladami przodków-dawne pieśni i obrzędy pogrzebowe

Śladami przodków…

Tegoroczna muzyczna marszruta prowadzi przez kurpiowskie wsie. Spotykamy na tej drodze serdecznych, życzliwych ludzi. Gościmy w ich domach, rozmawiamy, słuchamy, śpiewamy, nagrywamy i archiwizujemy pieśni pogrzebowe w różnych wariantach wykonawczych. Takie spotkania pozwalają w namacalny sposób odczuć prawdziwe oblicze muzyki źródeł, uświadamiając nam jak innych czasów dotykamy. Wizyta we wsi Cieciory u p. Dąbkowskich wzbogaciła nas nie tylko o nowe międzyludzkie relacje, ale też o cenne muzyczne nagrania. Spotkania są elementem projektu „Śladami przodków- dawne pieśni i obrzędy pogrzebowe” realizowanego przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży.

Fot. A. Zielewicz

Podziel się ze znajomymi