Kurpie – dawni muzykanci

 

O DAWNYCH ZESPOŁACH MUZYCZNYCH

Według opowiadań starych ludzi, kiedy nie było odpowiedniej muzyki, zastępował ją zbiorowy śpiew z akompaniamentem klaskania w dłonie. Potem nastały „chojowe” dudki i bęben z kadłubka lub „diable” skrzypki. Na wielkich zebraniach, wiecach itp. używano długich drewnianych trąb i dużego bębna, jakiego dzisiaj używają na odpustach. Wiadomości te pozostały tylko w tradycji, przechowywane w pamięci staruszków.
Oto dawne układy kurpiowskich zespołów muzycznych.

Zespoły najdawniejsze
O Ile widomo od starych ludzi, pierwotne zespoły muzyczne około 1800- 1830 – miały następujący skład:
Listek, brzost, fujarka wierzbowa
Dudka sosnowa, płocha, „gruchawka”
Skrzypki, ”diable” skrzypki, „gruchawka”
Cymbały, skrzypce, basetla albo „gruchawka”
Zespół pochodowy: ligawka, bęben(kocioł), dudki
Dudy(koza), skrzypce (albo „diable” skrzypki), basetla

Zespoły późniejsze (1830-1905)
Skrzypce(lub cymbały), basetla, bębenek
Skrzypce pierwsze i drugie, „klarnet”
Skrzypce, „klarnet”, bębenek
Skrzypce, „klarnet”, basetla

Zespoły nowsze (1905-1939)
Skrzypce, harmonia (od półtonówki do trzyrzędówki), basetla
Skrzypce, „klarnet”, basetla, bębenek
Skrzypce, harmonia, „klarnet”, basetla
Skrzypce, kornet(trąbka), harmonia, kontrabas albo bęben z orkiestry

 (Instrumenty muzyczne na Kurpiach i Mazurach- autor Adam Chętnik)