Przyjaciele i partnerzy

Apolonia Nowak z Kadzidła-pierwszy biały głos współczesnej Kurpiowszczyzny
Mieszkająca w znanej kurpiowskiej wsi Kadzidło artystka ludowa, znamienita wycinankarka , a przede wszystkim śpiewaczka obdarzona potężnym białym głosem. Artystka używa techniki śpiewu „na krzyku” charakterystycznej dla polskiej wokalistyki ludowej. Współpracowała z grupami folklorystycznymi, śpiewaczymi, zespołem muzyki dawnej. Występowała i koncertowała w całej Europie. Otrzymała najwyższe nagrody dla twórców ludowych, nagrała płyty, nagrania archiwalne dla Polskiego Radia i filmy telewizyjne.
Dzięki współpracy z Panią Apolonią Nowak w 2017 roku mieliśmy przyjemność wspólnie występować podczas sopockiej Cepeliady , Festynie na Św. Rocha w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie, Festynie w Kamiance oraz Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
https://youtu.be/…
https://www.facebook.com/…


Piotr Sikora z Kuźnicy
Znany skrzypek i bębnista oraz twórca, budowniczy instrumentów ludowych o dużym dorobku. W ogólnopolskim środowisku muzyki tradycyjnej znany jest jako twórca bębenków obręczowych i basów. Jest stałym uczestnikiem Targowiska Instrumentów w Warszawie podczas Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata oraz Jarmarku instrumentów w Kazimierzu Dolnym. Jego instrumenty ( bębenek i baraban – 2005 r) znajdują się w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
Z warsztatu Pana Piotra Sikory pochodzi większość instrumentarium Kapeli – dwoje skrzypiec, basy, bębenek obręczowy i baraban.


Danuta Waśko
Opiekun i muzyk Zespołu Maryna z Łomży.
Wspólne z Panią Danutą Waśko i Zespołem Maryna muzykowaliśmy podczas spotkań w Klubie Seniora w Łomży i łomżyńskich potańcówek.
Dzięki uprzejmości Państwa Waśko Kapela wzbogaciła swoje instrumentarium o baraban, który od nich otrzymaliśmy.


Piaścik Eugeniusz z Dębnik
Harmonista kurpiowski mieszkający we wsi Dębniki gm. Zbójna. W swej wieloletniej karierze muzycznej zdobył liczne nagrody m.in. w Kazimierzu Dolnym, ogólnopolskich przeglądach i konkursach folklorystycznych. Obecnie współpracuje z Zespołem Śpiewaczym ze Zbójnej.
Dzięki współpracy w Panem Eugeniuszem Piaścik wzbogacamy repertuar Kapeli o nowe kurpiowskie melodie i pieśni.


Kazimierz Trzaska z Łomży
Z wykształcenia historyk, choreograf i nauczyciel tańca. Z racji wykonywanej pracy i prowadzonych badań naukowych – etnochoreolog i folklorysta.
Jest autorem opracowania „Folklor taneczny północno-wschodniego Mazowsza”. Praca w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie.


Teresa Pardo
Rodowita Kurpianka, folklorystka , specjalistka i wybitna znawczyni folkloru , tradycji i historii Kurpiowszczyzny. Wieloletni członek jury w  konkursach, przeglądach folklorystycznych. Twórczyni scenariuszy i reżyserii widowisk folklorystycznych.
Współpraca z Panią Teresą Pardo to przede wszystkim pomoc merytoryczna, wsparcie muzyczne i przygotowanie tekstów pieśni kurpiowskich.


Zbigniew Walczuk
Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Fotograficznego, należy do Klubu Fotograficznego NURT w Łomży. Spełniający się w wielu dziedzinach fotografii: krajobraz, makro, portret oraz inne. Autor wystaw fotograficznych.
Zbigniew Walczuk dwukrotnie był autorem sesji fotograficznych Kapeli Miód na Serce


Kamil Brzostowski 

Autor sesji fotograficznej naszej Kapeli, człowiek bardzo energiczny i pomysłowy. Jego pomysł nagrania wideo klipu Kapeli to kolejne wyzwanie, z którym kiedyś zapewne spróbujemy się zmierzyć. Ale w tle muszą być Kurpie, koniecznie.

kamilbrzostowski.pl


Kasia i Seweryn Huzarscy

Spotkanie Kasi i Seweryna było i będzie jednym z największych dobrodziejstw dla naszej Kapeli. Małżeństwo z Gdańska, rozkochane w dźwiękach muzyki tradycyjnej, do tego oboje są prawdziwymi pasjonatami życia. Bardzo szybko odnaleźliśmy wspólny język i zaczęliśmy nieprzypadkowo pojawiać się w tych samych miejscach. Kasia i Seweryn kierują Stowarzyszeniem „Trójwiejska”. Prowadzą badania terenowe na obszarze dawnej Puszczy, odtwarzają archaiczne obrzędy i zwyczaje, korzystając z opowieści mieszkańców wsi. Starszych ludzi uważają za mistrzów, dlatego ich przekaz jest bardzo autentyczny. Chcecie posłuchać o ewangeliach zakopywanych pod wiejskimi kapliczkami? Dowiedzieć się więcej o tzw. Bożych obiadach? Zapytajcie Kasię i Seweryna Huzarskich.

http://trojwiejska.pl/


Projekt Artystyczny Meandry
Projekt Artystyczny Meandry powstał w 2014 roku z inicjatywy pasjonatów tańca i folkloru- byłych tancerzy zespołów folklorystycznych.
Współpracując z Kapelą współtworzą oprawę taneczną organizowanych przez nas potańcówek.


Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora
Podczas naszej działalności wielokrotnie korzystaliśmy bezpłatnie z pomieszczeń i sal Domku Pastora organizując w jego przestrzeni warsztaty muzyczne, taneczne oraz próby Kapeli i nagrania.


Klub Seniora w Łomży

W Polsce przeżywamy rozkwit aktywności senioralnej. Jako kapela bardzo chętnie korzystamy ze wspomnień i wskazówek udzielanych nam przez ludzi, którzy pamiętają jeszcze zupełnie inną rzeczywistość, bez bankomatów i playbacku. Współpracujemy przy potańcówkach, wypełniamy muzyką wiejskie świetlice i remizy.
https://podlaskisenior.pl/…


Firma Vatman z Malborka
Firma Vatman wykonała dla nas profesjonalne, szyte na miarę pokrowce na instrumenty ludowe.
https://vatman.com.pl/…


Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży           

To właśnie w studiu łomżyńskiego ROKu nieśmiało wykonaliśmy swoje pierwsze nagrania. Służą nam do dzisiaj, między innymi jako materiał kwalifikujący do konkursów muzyki tradycyjnej. Regionalny Ośrodek Kultury pomaga nam również przy organizacji strojów kurpiowskich.


Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie                                                                                                                                                                                         Miejsce o wyjątkowo urokliwym krajobrazie. W jednej z tamtejszych chat prowadziliśmy podczas Dnia Św. Rocha warsztaty tradycyjnego śpiewu kurpiowskiego wspólnie z grupą śpiewaczą pochodzącą z Bandyś niedaleko Czarni Myszynieckiej.                                               


Portal 4 lomza

Jest sprawą oczywistą, że jeśli kultura Kurpiów ma nie zostać zapomniana, to w dużej mierze dzięki mediom. Portal pomaga różnym naszym inicjatywom docierać do większego grona odbiorców.

www.4lomza.pl


Centrum Katolickie im. św. Jana Pawła przy parafii p.w. Krzyża Świętego w Łomży                                                                                              

Dzięki życzliwości duchowieństwa tej parafii mamy możliwość korzystać z sal Centrum Katolickiego, gdzie przygotowywaliśmy się między innymi na IV Turniej Muzyków Prawdziwych w Szczecinie. Dziękujemy ks. Andrzejowi Godlewskiemu, który choć Kurpiem się nie urodził, wyraźnie kibicuje Zagajnicy.


Księgowość 360      

Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc, wspierającej nas firmie Merit Aktiva Sp. z o.o. z Łodzi.

360