Skład kapeli i instrumentarium

 SKŁAD KAPELI MIÓD NA SERCE

 

Agnieszka Zielewicz – basy, lira korbowa, śpiew

Paweł Dąbkowski – skrzypce, śpiew

Paweł Zielewicz – bębenek obręczowy, baraban

 

 I N S T R U M E N T A R I U M

 B A S Y

(na Kurpiach zwane basetlą lub maryną)

Basy wykonane zostały w 2016 roku,  w warsztacie muzykanta i twórcy instrumentów Pana Piotra Sikory z Kuźnicy (83 lata).

Podczas swojej lutniczej pracy pan Piotr wykonał 10 basów, wszystkie grają w Polsce.  Basy które posiadamy są ostatnim  wykonanym przez niego egzemplarzem.

Są to basy dłubane, trzystrunowe. Wykonane poprzez wycięcie kształtu w desce,  wydłubaniu  i wyprofilowaniu dłutem kształtu poszczególnych elementów instrumentu. Basy wykonane są z drewna bukowego i jodłowego.

Niegdyś na zabawach w podstawowym składzie grały skrzypce i bębenek.  Na szczególne okazje grano w powiększonym składzie z basami.

Jak opowiada Pan Piotr „..gdy dołączały basy – to była już orkiestra!..”

 

Basy na Kurpiach

(źródło- „Instrumenty muzyczne na Kurpiach i Mazurach”,  autor Adam Chętnik)

Basetla zwana inaczej maryną, była w powszechnym użyciu do tak zwanego wtóru. Grający na „marynie” zwał się najczęściej rzępołą.

„Maryny” przyszły w te strony stosunkowo późno. Początkowo grano tylko na skrzypcach, do wtóru zaś służył bębenek, a gdzieniegdzie „diable” (jęczące) skrzypce. Najwięcej używane były „maryny” w latach 1860-1890. Potem było ich coraz mniej. W czasie pierwszej wojny światowej przepadły niemal zupełnie, a dziś też coraz rzadziej używane są przez grajków.

Basetle wyrabiane były przez wiejskich majstrów z drewna sosnowego lub świerkowego.

Struny, a było ich początkowo trzy, dawano grube, baranie. Smyk, krótki, brzozowy z włosiem końskim białym lub czarnym.

Strojono „marynę” jak skrzypce, że jednak miała tylko trzy struny, więc brano pod uwagę tylko wyższe struny skrzypiec.

Przy polce itp. wtórowano na pierwszą i drugą część taktu po wszystkich strunach naraz długością całego smyka. Przy okrąglakach, oberkach wtórowano w ten sposób, że zaczynano na „raz” smykiem „od siebie” [z góry do dołu] na strunie najniższej, a na „dwa” i „trzy” koń­czono na pozostałych strunach razem (smycz­kiem z dołu do góry). Palcami na „marynie” nie przebierano, szczególnie na dawnych trzystrunowych.  Na nowszych, czterostrunowych zaczęto dobierać dźwięki (akor­dy) palcami. „Maryny” i wiele podobnych in­strumentów nie zawsze grały dobrze, albo i wcale „nie chciały grać”.

 


B Ę B E N E K    O B R Ę C Z O W Y

Bębenek obręczowy podbija rytm, dodający dużo życia na zabawach i weselach. Obciągnięty specjalnie wyprawioną skórą zaczepioną na żelaznych obręczach. Przy bębnieniu muzykant uderza pałeczką na zmianę – w skórę i w kant bębenka – potrząsając często całym bębenkiem i dzwoniąc brzękadłami. Niegdyś w zatłoczonej chałupie donośny głos bębenka i dzwoneczków ułatwiał znacznie zadanie skrzypkowi i innym grajkom. Instrument używany w Kapeli Miód na Serce wykonany został w warsztacie Pana Piotra Sikory. Jest dość duży, głośny, obciągnięty skórą kozią.

 

 

 

 

 


S K R Z Y P C E

Skrzypki dłubane z jednego kawałka drewna, nazywano dłubankami.

Zrobie ja skrzypki z zielonej lipki….

(Instrumenty muzyczne na Kurpiach i Mazurach- autor Adam Chętnik)

 

 

 

 

 

 

 


B A R A B A N

Baraban, zbudowany został w 2018 roku przez Piotra Sikorę z Przysuchy.  Jest to bęben o obustronnym naciągu,  wzbogacony o metalowy talerz oraz trójkąt wykuty w kuźni  Romualda  Głażewskiego ze Zbójnej. Na barabanie gra się oburącz naprzemiennie  uderzając drewnianą pałką w naciąg instrumentu lub metalowa pałeczką  w trójkąt lub talerz.  Instrument ma głęboki, donośny dźwięk.

 

 

 

 

 

 


 L I R A   K O R B O W A

Historia liry sięga 11 wieku,  kiedyś służyła mnichom w kościołach.Była instrumentem popularnym w muzyce średniowiecza i renesansu.

Liry które były używane na terenie Polski, popularne  szczególnie wśród wędrownych pieśniarzy.  Na terenie południowo – wschodnie Polski gdzie lira występowała przed pierwszą wojną światową, instrument używany był głównie przez dziadów wędrownych- lirników, którzy siadając pod kościołami śpiewali najczęściej pieśni opowiadających historię życia świętych. Były to liry proste, składały się z jednej struny melodycznej i dwóch burdonowych.

Zasada działania liry jest prosta. Kręcąc korbą wprowadza się w ruch koło które pociera o struny.  Główna struna – melodyczna, skracana jest za pośrednictwem klawiszy z drewnianymi kołeczkami. Pozostałe struny wydają dźwięk o stałej wysokości (burdon).  Struny burdonowe wydają niskie dźwięki towarzyszące melodii.

 

O lirze korbowej na Kurpiach pisał Adam Chętnik w książce „ Instrumenty muzyczne na Kurpiach i Mazurach”  ( rozdział III, chordofony)